phone 0 212 635 40 40 (İstanbul)
phone 0 342 231 11 88 (Gaziantep)

Altınoluk Turizm Gizlilik İlkesi ve Kullanım Şartları

Altınoluk Turizm Gizlilik İlkesi ve Kullanım Şartları


Bu gizlilik ilkeleri Altınoluk Turizm tarafından, gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler www.altinolukturizm.com, Altınoluk Turizm'e ait resmi sosyal medya hesapları ve Altınoluk Turizm tarafından reklam verilen yasal web siteleri üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir. Bu Kullanım Şartları’nda, bu web sitesini ziyaret eden kişilere yönelik kurallar açıklanmaktadır. Web sitesi Altınoluk Turizm'e ait; aittir ve Altınoluk Turizm tarafından yönetilir. Biz veya bizim sözcüklerini kullandığımızda Altınoluk Turizm'i ifade ederiz. Altınoluk Turizm ayrıca başka web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını da yönetmektedir. Bu kullanım şartları tüm bu mecralar için geçerlidir. Söz konusu Altınoluk Turizm web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde orada ilan edilen kullanım şartlarını incelemelisiniz. 

Bu sitedeki tüm materyalde sağlanan yasal haklar Altınoluk Turizm tarafında tutulur. Sitede/sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgileri ticari amaç gütmeksizin, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için, olmak kaydıyla kopya edilmesine, paylaşılmasına izin verilir. Burada belirtilenin dışında, hiçbir materyal kopya edilemez, tekrar üretilemez, dağıtılamaz, sergilenemez, yüklenemez, tekrar oynatılamaz, postalanamaz, verici yoluyla geçirilemez, dâhilen, fakat sınırlanmamış olarak, elektronik, mekanik, fotokopi suretiyle, kayıtlı veya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamaz. Bu sitedeki materyallerin sadece sergileme, kopya, dağıtım veya yükleme için kişisel, ticari olmayan kullanım için değiştirmeme ve materyaller için tüm yasal ve içerdiği diğer kişisel notların yasal sahibiyseniz izin verilebilir. Ancak, aldığınız bu kopyaların hepsi bu Web Sitesinde ve Sosyal Medya Hesaplarında yer alan ve o malzemenin içerdiği tüm telif hakkı ve diğer mülki uyarı ve sorumluluktan feragat haklarını aynen taşıyacaktır.

Bu web sitesinde/sosyal medya hesaplarında yer alan materyaller zımnen herhangi bir hukuki engel oluşturuyor veya Altınoluk Turizm veya bir üçüncü tarafın herhangi bir patent veya marka hakkı veya lisansını veriyor gibi yorumlanamaz. Yukarıda açıkça belirtilen durumlar dışında, burada yer alan hiçbir materyalherhangi bir Altınoluk Turizm telif hakkı altında bir lisans veya hak veriyor gibi yorumlanamaz.

Altınoluk Turizm'e ait veya lisansı kendisinde olan marka ve hizmet işaretleri alıntı yapıldığında, Altınoluk Turizm'in adının bu alıntıda belirtilmesi zorunludur. Altınoluk Turizm bu Web Sitesinde / sosyal medya hesağlarında yer alan üçüncü taraf markalarında hiçbir iyelik hakkı veya yakınlık iddiasında değildir. Bunun gibi üçüncü taraf markaları sadece ürün ve hizmetlerin asıl sahiplerini belli etmek için kullanılmış olup, bu markaların kullanımından Altınoluk Turizm adı geçen markalara sponsorluk ettiği veya bu markaları onayladığı anlaşılmamalıdır. Yayınlanmış herhangi bir Altınoluk Turizm dökümanına, dökümanın içeriğine ilişkin cevap vererek soru, yorum, öneri, veya benzeri geri besleme verisi içeren bilgi gönderen bir izleyici, bu bilgiye gizli bilgi muamelesi yapılmayacağını kabul eder. Altınoluk Turizm'in bu tip bilgilere ilişkin hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve bilgiyi üretme, kullanma, açıklama, ve başkalarına dağıtma hakkına sınırsız olarak sahiptir. Böyle bir bilgide yer alan herhangi bir fikir, konsept, know-how veya teknik, tarafımızdan herhangi bir amaçla kullanılabilir. Bu bilgiden, bu bilgiyi içeren bir ürün geliştirme, imal etme, ve pazarlama da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlı kalmayarak faydalanabiliriz.

phoneSizi arayalım

Paylaş

keyboard_arrow_up

Yukarı

gaziantep hac umre